Dnes je 21. 10. 2019 meniny má Uršuľa
English
Slovensky
Mapa stránky
RSS
Úvod » Obecný úrad » Všeobecne záväzné nariadenia obce Medzibrod

Všeobecne záväzné nariadenia obce Medzibrod

Prílohy

VZN č. 1/2018 o používaní pyrotechniky na území obce Medzibrod / stiahni
VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie soc. služieb / stiahni
VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom / stiahni
VZN č. 3/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a školskom zariadení / stiahni
VZN č. 4/2018 o parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách / stiahni
VZN č. 1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska / stiahni
VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / stiahni
VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a škol. zariadenia / stiahni