Dnes je 21. 10. 2019 meniny má Uršuľa
English
Slovensky
Mapa stránky
RSS
Úvod » Informácie o obci » Symboly obce

Symboly obce

Symbolmi obce Medzibrod sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. Možno ich vyobrazovať a používať len spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením.

 

 

 erb-medzibrod.png  

Erb obce

Erb obce tvorí v modrom štíte hore z pravého okraja vyrastá zlatý ozubený kosák, pod ním z ľavého okraja vyrastá zlatý pluh.

 

Erb obce sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno zlatú nahradiť žltou, striebornú bielou. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb možno zlatú vyjadriť jemným bodkovaním a modrú vodorovne šrafovaná.

 

 

   
 erb-medzibrod.gif  

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3, ukončená tromi cípmi, t.j. zostrihom, siahajúcim do tretiny listu vlajky.

 

Vlajka obcesa môže používať aj vo forme zástavy obce, krátkej zástavy obce, koruhvy obce, znakovej zástavy obce.

 

 

   
 pecat-medzibrod.png  

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla. V jej strede je vyobrazený obecný symbol a kruhopis OBEC MEDZIBROD.

 

Pečať obce sa používa na originál všeobecne záväzných nariadení obce, dohody v medzinárodnom združení a iné významné a dôležité dokumenty.

 

Pečatidlo obecnej pečate uchováva starosta obce.