Menu
Obec Medzibrod
Obec
Medzibrod

Medzibrodské kočovné divadlo

Ochotnícka divadelná činnosť sa v Divadelný ochotnícky súbor Medzibrod začala formovať v roku 1913. Prvou lastovičkou bola hra Hora volá. Od vtedy súbor funguje nepretržite až do teraz, z menšími ale i z väčšími úspechmi.

Medzi úspechy z minulosti určite treba spomenúť uvedenie operetiek ako Hrnčiarsky bál, Gylbaba, Manzel Nituš a iné. Súbor doteraz žne úspechy na prehliadkach a festivaloch: Gorazdov Močenok, Paláriková Raková, Belopocký Mikuláš, Zochova Revúca a Trebišov. Ale treba spomenúť aj regionálnu prehliadku Tajovského divadelné dni. 

Súbor sa predovšetkým zameriava na pôvodnú ale i zahraničnú klasiku s komediálnym nádychom. Medzi úspešné hry nášho repertoáru patria Hrúza čo sa robí, Jánošík, Meridian, Slepí pastier, Mozolovci, Čertov mlyn, Surovô drevo, Anička Kováčovie, Starý zaľúbenec, Panny v oblakoch, Kaviár alebo šošovica, Kmotrovci, Ženba, Tanec nad plačom.

Hra na sezónu 2010/2011

Komédia od Antonína Procházku S tvojou dcérou nikdy! Príbeh o tom, ako ľahko možno spadnúť do manželskej krízy a ako ťažko z nej von.

Divadelný ochotnícky súbor Medzibrod sa mení od 30. mája 2011 na občianske združenie s názvom

Medzibrodské kočovné divadlo, sídlo združenia sa nachádza na adrese: 

Pod kostolom 3

976 96  Medzibrod

 

Hra na sezónu 2011/2012

Revízor, podľa hry N. V. Gogoľa upravil Tomáš Pohorelec

 

Hra na sezónu 2012/2013

Emil Gollner: Aká bolesť taká medicína

 

Hry na sezónu 2013/2014

J. B. Molier: Lakomec

Miloš Gontko: Hora volá

 

Hra na sezónu 2014/2015

Jozef Gregor Tajovský: Statky - zmätky

 

Hra na sezónu 2015/2016

Kamil Žiška: Páračky u babky Justíny

 

Hra na sezónu 2016/2017

 

Štefan Kršňák: S brokovnicou na manžela

 

Hra na sezónu 2017/2018

Jozef Mokoš: Jánošík podľa Jozefa

 

105 rokov medzibrodského divadla

Medzinárodný deň medzibrodského divadla

 

Hra na sezónu 2018/2019

Ludvig Holberg: Jeppe z Vŕšku

 

Hra na sezónu 2019/2020

Alexander Fredro: Hrúza, čo sa robí
 

S tvojou dcérou nikdy, bulletin

Ženba, bulletin

Revízor, bulletin

Aká bolesť taká medicína, bulletin

Tanec nad plačom, bulletin

Hora volá, bulletine

Lakomec, bulletine

S brokovnicou na manžela

Statky zmätky, bulletine

Páračky u babky Justíny, bulletine

Páračky u babky Justíny, plagát

Jánošík podľa Jozefa

Medzinárodný deň medzibrodského divadla

Legenda (Jánošíkowa?)

Jeppe z Vŕšku

Jeppe z Vŕšku, bulletine

Hrúza, čo sa robí, plagát 

Hrúza, čo sa robí, bulletin