Menu
Obec Medzibrod
Obec
Medzibrod

Šport

V Medzibrode sú 2 organizované športové spolky:

ATJ Sokol Medzibrod

Kulturistický oddiel Herkules