Menu
Obec Medzibrod
Obec
Medzibrod

Úhrada výkonov poskytovaných obcou

Prenájom sály a kuchynky kultúrneho domu fyzické osoby

oslavy, výročia, svadby, zábavy a plesy na pozvánky  

 • 200€  za 24 hod. / mimo vykurovacieho obd. /
 • 300€  za 24 hod. / vykurovacie obdobie /
 • každý ďaľší deň prenájmu doplatok 20€
 • Záloha na prenájom sály a kuchynky kultúrneho domu 100€

 • Záloha za rezerváciu termínu 50% z nájmu

Prenájom sály a kuchynky kultúrneho domu právnické osoby

 • 400€  za 24 hod. / mimo vykurovacieho obd. /
 • 500€  za 24 hod. / vykurovacie obdobie /
 • každý ďaľší deň prenájmu doplatok 20€
 • Záloha za rezerváciu termínu 50% z nájmu

Prenájom sály príležitostný predaj 40 €

Prenájom zasadačky kultúrneho domu

 • kary, výročia, sviatky a pod. 100€
 • záloha 50€
 • Záloha za rezerváciu termínu 50% z nájmu

Prenájom vestibulu

príležitostný predaj ..... 10€

Odvoz malotraktorom

 • 1 odvoz  10 € za 1 motohodinu
 • naloženie nákladu pracovníkmi obce  10€
 • odvoz malotraktorom občanom bez TP  10€

Uloženie objemného odpadu do VKK

 • ( okrem: železo, pneumatiky, papier, sklo, plasty)  3€/110 l

Požičiavanie

 • (stola, stoličiek, obrusov, príborov , pohárov, taniere)
 • 0,10 € / 1 ks inventáru

Kuka nádoby

 • Kuka nádoba plastová čierna s kolieskami 25,50 €

PDO známka 1 ks 4€

PDO známka 4 ks / osoba

 • 1 rok 16€

Vyhlásenie miestnym rozhlasom 2€

Vyhlásenie miestnym rozhlasom právnická osoba 5€

 

Miestny rozhlas a verejné priestranstvo

 • odevy 8€
 • zelenina, kvety, potraviny 5€

Cintorínske poplatky

 • jednohrob 1€
 • dvojhrob  2 €